PRACOWNIK MAGAZYNU

Opis stanowiska:

 • przyjmowanie i wydawanie towarów,
 • kontrola zgodności dostarczonych towarów z dokumentami załączonymi do dostawy,
 •  rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów i wyrobów,
 •  pakowanie i załadunek wyrobów do wysyłki.

Wymagania:

 •  wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
 • uprawnienia UDT na wózki widłowe,
 • poczucie odpowiedzialności,
 • dobry stan zdrowia.

KONTROLER JAKOŚCI

Opis stanowiska:

 • prowadzenie pomiarów i wewnętrznych badań,
 • odbiór jakościowy dostarczonych materiałów, półproduktów i produktów – materiały hutnicze, odlewy, odkuwki, detale kooperacyjne, monitorowanie stanu bezpieczeństwa na terenie chronionego zakładu.
 • kontrola jakości wyrobów i procesów produkcyjnych,
 • kontrola i nadzór nad procesem montażu,
 • kontrola ostateczna wyrobów gotowych,
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym (prowadzenie ewidencji, wzorcowanie, naprawa),
 • obsługa współrzędnościowej maszyny pomiarowej,
 • zgłaszanie przełożonemu potrzeb w zakresie zakupów sprzętu kontrolno – pomiarowego,
 • ścisła współpraca ze Specjalistą ds. Jakości w zakresie: analizy procesów technologicznych i sporządzania wniosków dla poprawy jakości i optymalizacji procesów analizy przyczyn niezgodności stwierdzonych w procesie produkcyjnym oraz postępowaniu reklamacyjnym i opracowywaniu działań naprawczych / korygujących,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) związanej z kontrolą jakości (m.in. karty braków, protokoły pomiarowe, reklamacje, itp.),
 • współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ, dozorem produkcji i działami technicznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie – minimum średnie techniczne lub co najmniej 2 lata pracy przy obróbce skrawaniem w branży metalowej, warunek konieczny : bardzo dobry stan zdrowia,
 • praca na jedną zmianę, z możliwością rozszerzenia na dwie zmiany.

Pożądane umiejętności:

 • praktyczna znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość technik pomiarowych,
 • znajomość zagadnień techniki i mechaniki i/lub doświadczenie w zakresie obróbki skrawaniem,
 • obsługa sprzętu kontrolno-pomiarowego,
 • obsługa współrzędnościowej maszyny pomiarowej,
 • zdolności manualne,
 • umiejętność obsługi komputera (Internet, MS Office).

Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie produkcyjnym, Pracę w rozwijającej się firmie,
 • możliwość pozyskania doświadczenia przy realizacji i kontroli najnowocześniejszych procesów technologicznych obróbki skrawaniem stali i żeliwa,
 • stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kompetencjom,
 • pracę w młodym i stale rozwijającym się zespole.

 

OPERATOR HAMOWNI / MECHANIK POJAZDÓW

Zakres obowiązków:

 • obsługa techniczna stanowiska badawczego – hamownia zespołów napędowych (montaż przekładni na stanowisku, podłączanie aparatury badawczej, uruchamianie testów, demontaż silnika/ przekładni po teście),
 • nadzór nad stanem narzędzi i oprzyrządowania oraz utrzymanie sprawności i bezpieczeństwa stanowiska,
 • przygotowanie dokumentacji odbiorczej po testach,
 • wsparcie zespołu montażu w organizacji prac (nadzór nad stanem magazynowym części zamiennych, wydawanie elementów do montażu),
 • pomoc przy montażu przekładni i szykowaniu ich do przekazania na magazyn,

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika pojazdów lub pokrewne,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • znajomość i umiejętność pomiarów z użyciem podstawowych narzędzi (suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe),
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie,
 • umiejętność obsługi komputera.

Dodatkowe atuty:

 • uprawnienia na suwnice i wózki widłowe,
 • uprawnienia SEP,
 • doświadczenie w pracach mechanicznych pojazdów i naprawach,
 • znajomość MS Office, szczególnie Excel.

Oferujemy:

 • fachowe szkolenia techniczne i przygotowanie do pracy,
 • atrakcyjny system premiowania,
 • pakiet medyczny.

 

TOKARZ

 Opis stanowiska:

 • użytkowanie tokarek ogólnego przeznaczenia i sterowanych numerycznie,
 • dobieranie właściwych przyrządów i narzędzi,
 • wykonywanie podstawowych czynności konserwacji.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • zdolności manualne,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • pracę w rozwijającej się firmie,
 • prywatny pakiet opieki medycznej.

 

FREZER

 Opis stanowiska:

 • użytkowanie frezarek ogólnego przeznaczenia oraz sterowanych numerycznie,
 • wykonywanie podstawowych czynności konserwacji.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • zdolności manualne,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • pracę w rozwijającej się firmie,
 • prywatny pakiet opieki medycznej.

 

ŚLUSARZ – MONTER

 Opis stanowiska:

 • wykonywanie operacji montażowo-demontażowych przekładni, urządzeń i ich podzespołów posługując się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym),
 • odpowiednie dobieranie narzędzi, przyrządów i urządzeń do wykonywanych prac zgodnie z wymogami dokumentacji technicznych,
 • dbanie o jakość montowanych urządzeń,
 • sumienne wykonywanie powierzonej pracy,
 • kontrolowanie jakości wykonanych prac,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony  przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

Wymagania:

 • minimum zawodowe,
 • u min.1rok doświadczenia w montażu lub naprawie urządzeń mechanicznych,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technologicznej,

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • pracę w rozwijającej się firmie,
 • prywatny pakiet opieki medycznej.

OPERATOR MASZYN CNC

Opis stanowiska:

 • Ustawienie i obsługa maszyn CNC (tokarki, frezarki),
 • pomiary wykonanych detali,
 • mocowanie i ustawianie narzędzi,
 • kontrola zgodności detali z dokumentacją,
 • czynności konserwujące maszyn,
 • dokonywanie korekt programów obróbkowych.

Wymagania:

 • Doświadczenie, znajomość działania i umiejętności obsługi obrabiarek ze sterowaniem CNC,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia – umowa o pracę, stabilność pensji i zatrudnienia, szkolenia,
 • pracę w nowoczesnej i rozwijającej się firmie,
 • prywatny pakiet opieki medycznej.

KONSTRUKTOR / SPECJALISTA DS. BADAŃ I ROZWOJU

Opis stanowiska:

 • projektowanie konstrukcji związanych z profilem działalności,
 • wykonywanie obliczeń konstrukcyjnych i rysunków technicznych,
 • nadzór nad dokumentacją projektową (Project Management)
 • wsparcie konstrukcyjne Pionu Produkcji,
 • opracowanie zmian konstrukcyjnych dla produkowanych wyrobów,
 • optymalizacja produktów i procesu produkcyjnego,
 • reprezentowanie Pracodawcy w zakresie współpracy z firmami oraz instytucjami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wyższe techniczne o preferowanej specjalności mechanika i budowa maszyn lub pokrewne
 • dobra znajomość rysunku technicznego
 • doświadczenie w obsłudze programów CAD (Solid Edge, AutoCAD, SolidWorks lub inne)
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki lokalowe oraz infrastruktura,
 • szkolenia techniczne oraz konstrukcyjne,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej.

 

LAKIERNIK (MALARZ)

Opis stanowiska:

 • malowanie elementów konstrukcji stalowych oraz przekładni zgodnie z dokumentacją warsztatową,
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń i przyrządów,
 • prace poprawkowe (korekty malarskie już pomalowanej konstrukcji),
 • dbanie o czystość miejsca pracy,
 • odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż.

Wymagania:

 • minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w malowaniu natryskowym farbami epoksydowymi i akrylowymi,
 • umiejętność pracy z rysunkami technicznymi,
 • znajomość procesu produkcyjnego,
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • samodzielność, sumienność i dokładność,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia – umowa o pracę, stabilność pensji i zatrudnienia, szkolenia,
 • pracę w nowoczesnej i rozwijającej się firmie,
 • prywatny pakiet opieki medycznej.

MISTRZ PRODUKCJI

Opis stanowiska:

 • organizowanie pracy i efektywne zarządzanie podległym zespołem pracowników,
 • dotrzymywanie wymogów jakościowych i terminowych,
 • planowanie pracy poszczególnych stanowisk produkcyjnych,
 • realizowanie zadań produkcyjnych,
 • prowadzenie i nadzór nad bieżąca dokumentacją produkcyjną,
 • bezpośredni nadzór nad pracownikami produkcyjnymi,
 • koordynacja współpracy między działami Fabryki.
 • Praca trzyzmianowa

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • doskonałe predyspozycje do kierowania zespołem pracowników
 • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • podstawowa wiedza z zakresu Obróbki skrawaniem.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • szkolenia fachowe,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • pakiet medyczny,
 • zarobki i stanowisko adekwatne do doświadczenia zawodowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na:

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres do 3  miesięcy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)”.