KONTROLER JAKOŚCI

Miejsce pracy: Bierkowo (pow. słupski)

Region: pomorskie

Opis stanowiska:

 • prowadzenie pomiarów i wewnętrznych badań,
 • odbiór jakościowy dostarczonych materiałów, półproduktów i produktów – materiały hutnicze, odlewy, odkuwki, detale kooperacyjne,
 • kontrola jakości wyrobów i procesów produkcyjnych,
 • kontrola ostateczna wyrobów gotowych,
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym (prowadzenie ewidencji, wzorcowanie, naprawa)
 • obsługa współrzędnościowej maszyny pomiarowej,
 • zgłaszanie przełożonemu potrzeb w zakresie zakupów sprzętu kontrolno – pomiarowego,
 • ścisła współpraca ze Specjalistą ds. Jakości w zakresie: analizy procesów technologicznych i sporządzania wniosków dla poprawy jakości i optymalizacji procesów analizy przyczyn niezgodności stwierdzonych w procesie produkcyjnym oraz postępowaniu reklamacyjnym i opracowywaniu działań naprawczych / korygujących,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przez Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) związanej z kontrolą jakości (m.in. karty braków, protokoły pomiarowe, reklamacje, itp.),
 • współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ, dozorem produkcji i działami technicznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie – minimum średnie techniczne lub co najmniej 2 lata pracy przy obróbce skrawaniem w branży metalowej,
 • praca na jedną zmianę, z możliwością okresowej pracy na dwie zmiany.

Umiejętności:

 • praktyczna znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość technik pomiarowych,
 • znajomość zagadnień techniki i mechaniki i/lub doświadczenie w zakresie obróbki skrawaniem,
 • obsługa sprzętu kontrolno-pomiarowego,
 • obsługa współrzędnościowej maszyny pomiarowej,
 • umiejętności manualne,
 • umiejętność obsługi komputera (Internet, MS Office).

 

KONSTRUKTOR

Opis stanowiska:

 • realizowanie prac konstrukcyjnych związanych z projektowaniem nowych przekładni oraz wprowadzanie zmian w już istniejących wyrobach,
 • przygotowywanie koncepcji technicznej,
 • sporządzanie dokumentacji prowadzonych projektów zgodnie ze specyfikacją techniczną,
 • tworzenie dokumentacji technicznej (rysunki złożeniowe, wykonawcze, raporty),
 • nadzór nad realizowanymi projektami w zakresie rozwiązań technicznych,
 • wsparcie produkcji podczas wdrażania projektu,
 • poszukiwanie rozwiązań usprawniających w zakresie jakości produktu, materiałów, kosztów,
 • przeprowadzanie testów przekładni,
 • ocena ryzyka projektowanych maszyn i urządzeń,
 • wsparcie techniczne klienta.

Wymagania:

 • absolwent studiów wyższych mechanicznych lub pokrewnych związanych z budową maszyn,
 • znajomości programu AutoCAD i SolidEdge (SolidWorks),MS Office,
 • znajomości  technologii obróbki skrawaniem, rysunku technicznego,
 • wiedzy z zakresu obliczeń wytrzymałościowych,
 • samodzielności, motywacji do pracy i chęci rozwoju zawodowego,
 • zdolności komunikacyjnych i umiejętności przekazywania wiedzy,
 • znajomość angielskiego/niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • możliwość rozwoju w interesującej branży,
 • pracę w rozwijającej się firmie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na:

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres do 3  miesięcy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)”.