BDO: 000013073

NIP: 839-312-99-75

Reklamacje

W przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji lub zgłoszenia wyrobu do naprawy odpłatnej, należy wypełnić formularz Protokół zgłoszenia reklamacji-naprawy odpłatnej, a następnie wysłać na adres:

Po uzgodnieniu spraw związanych z przyjęciem reklamacji i wysłaniem wyrobu do siedziby JS Fabryki Przekładni, oprócz zgłoszenia email należy wydrukowaną kopię dokumentu dołączyć do przesyłki.

Dostawy

Warunki dostaw dostępne są tutaj.

Sprzedaż

Warunki sprzedaży dostępne są tutaj.